Ile kosztuje paszport?

Expander kredyt hipoteczny

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość za granicą. Jeśli kończy się jego ważność, lub wcześniej nie mieliśmy paszportu, uległ on zniszczeniu, czy zaginął należy złożyć wypełniony wniosek o jego wydanie w dowolnym punkcie paszportowym lub za granicą – w konsulacie. Do 2011 roku można było to zrobić jedynie w odpowiednim dla miejsca zamieszkania biurze paszportowym. Dziś jest zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza dla osób często przemieszczających się.

Do wyrobienia paszportu wymagane są określone dokumenty:

– wniosek z własnoręcznym podpisem
– dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
– zdjęcia spełniające określone przepisami wymogi
– dowód wniesienia opłaty paszportowej
– dokument uprawniający do zniżki w opłacie
– odpis aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska)

Cała procedura nie jest skomplikowana, ale warto, przed wizytą w urzędzie, zapoznać się z ogólnymi warunkami i wymaganiami.

Jak to zwykle bywa w naszym kraju, wymiana i wyrobienie dokumentów zwykle kosztuje. Podobnie rzecz się ma w przypadku paszportu.

Ile to kosztuje?

Oprócz zdjęć, za które wiadomo płacimy, odpisów aktu małżeństwa czy urodzenia, konieczne jest opłacenie tzw. opłaty paszportowej. Jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników i wygląda następująco:

Opłata za paszport dla osoby dorosłej

Opłata stała za wydanie paszportu dla osoby dorosłej wynosi 140 zł. Całkowicie zwolnione są z niej jedynie osoby po 70 roku życia. Istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego za 30 zł. Ustawodawca przewidział zniżki. Do ulgi 50% (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo do zniżki) uprawnieni są:

  • Uczniowie i studenci.
  • Emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne – oraz ich małżonkowie, jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu.
  • Osoby mieszkające w domach pomocy społecznej lub pobierające stałe zasiłki.
  • Kombatanci oraz ofiary wojenne.

Niższe opłaty obowiązują w przypadku zmiany nazwiska, imienia i innych danych w paszporcie, zmiany wyglądu osoby, u której mogło by być niemożliwe poprawne jest zidentyfikowanie, czy też braku miejsca na wizy i stemple.

Paszport ważny jest dla tych osób 10 lat.

Opłata za paszport dla dziecka

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 13 roku życia wynosi 30 zł (opłata pełna w wysokości 60 zł pobierana rzadko, przede wszystkim, gdy nie okażemy ważnej legitymacji szkolnej), a dla osoby małoletniej między 13. i 18. rokiem życia, opłata wynosi 140 zł.

Ulga 50% przysługuje dzieciom przed podjęciem nauki oraz uczniom i studentom (należy okazać legitymację szkolną lub studencką), a także osobom niepełnosprawnym oraz korzystającym z pomocy społecznej (mieszkającym w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczych oraz korzystającym z zasiłków stałych).

Wraz ze wzrostem zainteresowania państwa rodzinami wielodzietnymi, wprowadzono, dla rodzin posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, kolejne zniżki. Takie osoby zapłacą, od 1 stycznia 2015 roku:

  • 15 zł – za paszport dla dzieci do 13 roku życia,
  • 35 zł – za paszport dla dzieci od 13 do 25 roku życia,
  • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Należy liczyć się ze zwiększona opłatą, w przypadku utraty czy zniszczenia paszportu z własnej winy – trzeba będzie zapłacić 200% stawki, czyli potrójną wysokość opłaty obowiązującej w dniu składania wniosku za wydawanie paszportu.

Najpopularniejsze ogłoszenia:
Bankowe kredyty bez zaświadczeń
Pośrednictwo kredytów hipotecznych
Doradztwo kredytowe dla firm
Bezpłatne doradztwo finansowe

Expander kredyt hipoteczny