Koniec z prowizją za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego?

Expander kredyt hipoteczny

Ministerstwo finansów opracowało nowy projekt ustawy o kredytach hipotecznych. Banki i kredytobiorców czekają spore zmiany, które będą korzystne dla osób starających się o dodatkowe pieniądze. Do tej pory za wcześniejszą spłatę kredytu, kredytobiorca był zobowiązany do uiszczenia opłaty, co jest dosyć niezrozumiałe. Nowych projekt ustawy ma znieść ten obowiązek. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, kredytobiorca nie będzie musiał płacić tego typu prowizji.

Bank zwróci część prowizji

Nowa ustawa przewiduje wiele zmian, które są korzystne dla kredytobiorców. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank będzie miał obowiązek zmniejszyć opłaty kredytowe, nawet jeżeli zostały już pobrane. Ich wysokość będzie obliczana według zasady proporcjonalności, będzie brana pod uwagę pierwotna data obowiązywania umowy oraz faktyczny czas spłaty długu. Co więcej, ustawa przewiduje nie tylko zwrot kosztów prowizji, ale również innych opłat kredytowych typu opłata za ubezpieczenie.

KREDYTY HIPOTECZNE 2022

Koniec prowizji za wcześniejszą spłatę

Do tej pory za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego bank naliczał prowizję. I choć większość banków pobiera taką opłatę tylko przez pierwsze 3-5 lat trwania umowy, to dla większości kredytobiorców i tak jest to niezrozumiałe. Dlaczego trzeba ponosić dodatkowe koszty za chęć wcześniejszego uregulowania długu? Dzięki nowej ustawie zasady te przestaną obowiązywać, a zgodnie z nowymi ustaleniami za przedterminową spłatę zadłużenia, banki będą mogły pobrać prowizję, ale tylko w pierwszym roku obowiązywania umowy. Przy czym będzie to dotyczyć wyłącznie kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Nowa ustawa to bardzo dobre rozwiązanie dla kredytobiorców, tym bardziej że banki coraz częściej nadużywają swojej pozycji. Pamiętajmy, aby przed podpisaniem umowy kredytowej dokładnie zapoznać się z jej treścią i przeanalizować opłaty, które będziemy zobowiązani pokryć. Chociaż instytucje bankowe mają za sobą sztab doświadczonych prawników, klient również ma swoje prawa, które powinny być respektowane.

Najpopularniejsze ogłoszenia:
Bankowe kredyty bez zaświadczeń
Pośrednictwo kredytów hipotecznych
Doradztwo kredytowe dla firm
Bezpłatne doradztwo finansowe

Expander kredyt hipoteczny