Zmiana nazwiska – kiedy trzeba wymienić paszport?

Expander kredyt hipoteczny

Zwykle po zawarciu związku małżeńskiego kobieta przyjmuje nazwisko męża, mężczyzna nazwisko zony, bądź łączy człony nazwisk. Jeśli podczas zawierania związku małżeńskiego nie złożą odpowiedniego oświadczenia, pozostają przy obecnych nazwiskach. Jeśli jednak nastąpi zmiana, wiążę się z nią obowiązek wymiany dokumentów osobistych, które tracą wówczas swą ważność. Obok dowodu osobistego, prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego nie można zapominać o paszporcie.

Osoba, która posiada ważny paszport powinna niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o jego wymianę. Najszybciej, co oznacza do 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu czy sporządzenia aktu małżeństwa potwierdzających zmianę nazwiska.

KREDYTY HIPOTECZNE 2022

Kiedy paszport będzie nieważny?

Jeśli nie dopełniony zostanie obowiązek wymiany paszportu traci on ważność w terminie upływu 60 dni, licząc od daty odbioru ostatecznej decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska lub sporządzenia aktu małżeństwa, albo po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa, które zawierane było przed konsulem, czy organem zagranicznym. Aby wymienić paszport należy złożyć wniosek o jego wymianę na odpowiednim formularzu, dołączyć fotografie paszportową aktualną (nie starszą niż 6 miesięcy) i opłacić odpowiednie opłaty. Opłaty są zależne od wieku, posiadanych uprawnień do zniżek, czy liczby osób w rodzinie. Pełna opłata za paszport z okresem ważności 10 lat to 140 zł, chyba, że uległ zniszczeniu stary dokument, to opłata wynosi 200% obowiązującej stawki. Niezbędny będzie także dotychczasowy paszport lub dowód osobisty, odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa. W przypadku gdy małżeństwo zawierane było zagranica, także dokument potwierdzający obywatelstwo polskie. Wniosek składa się osobiście w punkcie paszportowym na terenie Polski lub w placówce dyplomatycznej.

Jak długo należy czekać na dokument?

Organ wydający paszport określa termin jego wydania, który uzależniony jest głównie od ilości złożonych w danym czasie wniosków, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Z wymianą nie warto zwlekać, gdyż paszport to nasz dokument tożsamości zagranicą. Nawet w krajach Unii Europejskiej niektóre państwa wymagają okazywania paszportu.

Najpopularniejsze ogłoszenia:
Bankowe kredyty bez zaświadczeń
Pośrednictwo kredytów hipotecznych
Doradztwo kredytowe dla firm
Bezpłatne doradztwo finansowe

Expander kredyt hipoteczny