Nowa ustawa o kredycie hipotecznym (cz. 2)

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, powinna być dobrze przemyślana, w końcu obciążamy swój budżet na wiele lat. Nowa ustawa dotycząca kredytów hipotecznych działa na korzyść konsumentów, którzy są teraz lepiej poinformowani odnośnie warunków umowy oraz kosztów całkowitych, jakie będą musieli ponieść. Najwięcej kontrowersji budzi, jednak zmiana dotycząca roli pośrednika finansowego. Dzięki ustawie kredytobiorca będzie miał wgląd do informacji dotyczących wynagrodzenia eksperta za pośredniczenie w zawieraniu umowy kredytowej w poszczególnych bankach.

Bank będzie musiał wyjaśnić, dlaczego odmówił udzielenia kredytu

Każdy bank ma inne kryteria przyznawania kredytów hipotecznych, jeżeli uzyskamy decyzję odmowną będzie musiała zostać ona uzasadniona. Klient otrzyma wgląd do informacji, dlaczego nie uzyskał finansowania na zakup nieruchomości, co może okazać się pomocne w dalszych staraniach.

14 dni na odstąpienie od umowy

Po tym, jak weszła w życie nowa ustawa, kredytobiorca będzie miał na zmianę decyzji 14 dni, w tym czasie może podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy. Taka możliwość daje szansę na wycofanie się z umowy, gdy po przemyśleniach stwierdzimy, że jednak nie poradzimy sobie ze spłatą zobowiązania. Odstąpienie od umowy nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, będziemy zobowiązani wyłącznie od zapłaty odsetek, jakie zostały naliczone w danych okresie. Poza tym bank może żądać od nas zwrotu opłat związanych z podpisaniem umowy.

Wcześniejsza spłata po 3 latach bez prowizji

Decydując się na zaciągnięcie kredytu ze zmienną stopą procentową, będziemy mogli dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeżeli od podpisania umowy kredytowej minęło co najmniej 3 lata. Gdy mimo wszystko będziemy chcieli dokonać spłaty przed tym terminem, warto wiedzieć, że prowizja wynosi tylko 3% spłacanej kwoty. Być może niektóre banki będą umożliwiały wcześniejszą spłatę rat na jeszcze lepszych warunkach, wszystko zależy od ich indywidualnych zasad.

Łatwiejsza restrukturyzacja

W sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać ustalonych rat kredytowych w terminie, to będzie mieć prawo do restrukturyzacji zadłużenia. Co ciekawe, to bank będzie musiał wyjść z inicjatywą i zaproponować dogodne warunki spłaty zadłużenia na przykład zmianę wysokości rat i wydłużenie okresu kredytowania lub chwilowe zawieszenie rat, dopóki kredytobiorca nie stanie na nogi.