Historia choroby – czy to potrzebne skarbówce?

Expander kredyt hipoteczny

Ostatnio na nowo pojawiły się wątpliwości, czy ujawnienie danych pacjentów dla celów kontroli skarbowej jest zgodne z konstytucją. Wątpliwości miał także Rzecznik Praw Obywatelskich, który w dniu 16 czerwca 2015 roku skierował w tej sprawie pismo do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.

Znowelizowany art. 7 ust. 2 Ustawy o kontroli skarbowej umożliwia dostęp do tego typu wrażliwych danych organom kontroli skarbowej. Wielu lekarzy odmawia udzielenia informacji, powołując się na tajemnice lekarską, lecz wówczas fiskus wnosi o udzielenie odpowiedzi na temat takich danych instytucje państwowe, jak choćby Narodowy Fundusz Zdrowia czy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. Najczęściej wątpliwości budzi zapis, który umożliwia organom kontroli pozyskiwanie danych na temat danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów przez lekarza, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie kontrolne. Jest to, według opinii Rzecznika Praw Obywatelskich i GIODO, niezgodne z Konstytucją. Według wielu w ten sposób naruszone zostaje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Wedle przytoczonego przez Rzecznika wyroku TK sygn. akt. K 45/02 ustawodawca, który tworzy prawo zobligowany jest do stworzenia gwarancji prawnych i instytucjonalnych pozwalających stosować określone działania wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji konstytucyjnych celów i w sposób charakteryzujący się minimalnym stopniem dolegliwości dla wszystkich obywateli przy zastosowaniu określonych procedur. Postanowienie TK z dnia 4 października 2010 roku SK 12/08 wskazuje, że procedury administracyjne, ani cywilne nie zawierają przepisów, które umożliwiły by zwolnienie lekarza z tajemnicy zawodowej. Jest to dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym pod pewnymi warunkami.

KREDYTY HIPOTECZNE 2020

Zatem jedynym rozwiązaniem w zaistniałym sporze jest ograniczenie dostępu do wrażliwych danych. Wszak w postępowaniu kontrolnym skarbowym istnieje wiele innych możliwości sprawdzenia dochodu lekarzy. Można zweryfikować faktury, rachunki, raporty, kontrolujący może zbadać majątek lekarza czy też posiłkować się opiniami biegłych. Dostęp do kart pacjentów i historii choroby jest według wielu nieuzasadniony.

Zatem pozostaje nam tylko czekać na wprowadzenie zmian w przepisach, które będą zgodne z Konstytucją.

Najpopularniejsze ogłoszenia:
Bankowe kredyty bez zaświadczeń
Pośrednictwo kredytów hipotecznych
Doradztwo kredytowe dla firm
Bezpłatne doradztwo finansowe

Expander kredyt hipoteczny