Najczęstsze powody odmowy kredytowej

Gdy na horyzoncie pojawia się nieprzewidziany wydatek, na który nie jesteśmy gotowi finansowo, kierujemy się do banku po pożyczkę lub kredyt. Wypełniamy wniosek, składamy podpisy i parafki, w międzyczasie donosimy dokumenty, zaświadczenia i czekamy. Po tygodniu wyczekiwania dostajemy telefon od pracownika, który działa na nas niczym zimny prysznic – odmowa udzielenia kredytu. Zanim ten scenariusz dotknie i Ciebie sprawdź, jakie są najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji wniosku.

1. Brak zdolności kredytowej

To zdecydowanie najczęstszy powód, który sam w sobie zawiera wiele różnych – mniej lub bardziej istotnych – czynników. Brak zdolności kredytowej zawsze wystąpi w przypadku osób „przekredytowanych”, czyli takich, które zaciągnęły dużą ilość zobowiązań. Dla większości banków osoba przekredytowana ma łączną sumę rat większą lub równą połowie udokumentowanych dochodów. Jeżeli zatem zarabiamy 4000 PLN netto, naszym maksymalnym progiem ratalnym będzie suma 2000 PLN. Brak zdolności wystąpi również w sytuacji, gdy nasze dochody nie będą wystarczająco wysokie w stosunku do wnioskowanej kwoty. Szczególnie często takie rozczarowanie spotyka osoby, które wcześniej wyliczały samodzielnie swoją zdolność e oparciu o internetowy kalkulator zdolności kredytowej. Należy pamiętać, iż kalkulator zdolności kredytowej dostępny na stronach banku pokazuje wyłącznie szacunkową, często nieco zawyżoną zdolność. Nie uwzględnia ona bowiem stałych wydatków gospodarstwa domowego, liczby osób na utrzymaniu czy zobowiązań zasądzonych wyrokiem sądu (np. alimenty, odszkodowania).

2. Nieakceptowalne ryzyko dla banku

Kolejny z powodów, którego nazwa skrywa w sobie cały ogrom czynników. Polityka poszczególnych banków oraz współczynniki, którymi kierują się analitycy decydują o wadze danego czynnika. Jeden bank nie będzie zwracał większej uwagi na zaciągniętą chwilówkę w parabanku, inny zaś uzna to za pretekst do odrzucenia naszego wniosku. Bardzo częstą i uniwersalną przesłanką jest negatywna weryfikacja w BIKu, czyli niespłacone pożyczki, nieterminowe spłacanie rat czy regularne wezwania do zapłaty ze strony banku. Zupełnie inną przyczyną klasyfikującą się do nieakceptowalnego ryzyka jest brak wiarygodnego źródła dochodu lub źródło, które w niedalekiej przyszłości wygasa. Jeśli nie jesteśmy w stanie udokumentować naszych dochodów, nasze wpływy z tytułu pracy różnią się od wpływów zatwierdzonych na umowie lub nasza umowa wygasa w przeciągu dwóch miesięcy, to niemal na pewno zostaniemy potraktowani przez bank jako klient podwyższonego ryzyka.

3. Błędna weryfikacja w bazach państwowych

Choć ten powód występuje stosunkowo rzadko, warto mieć na uwadze, że może on dotknąć każdego z nas – niezależnie od zdolności kredytowej czy stopnia ryzyka. Błędna weryfikacja w bazach państwowych może wystąpić w sytuacji, gdy nasze dokumenty lub dane osobowe przedłożone do banku różnią się np. z rejestrem dowodów osobistych czy zapisami w KRS. Nieważny dowód osobisty, zatrudnienie w firmie, która jest wypisana z rejestru przedsiębiorców czy różne dane na dowodzie osobistym i paszporcie to przykładowe sytuacje, w której zostaniemy błędnie zweryfikowani. Nie ma powodów do paniki – wystarczy wyjaśnić całą sytuację w banku i dopytać, o który dokument dokładnie chodzi. Jeżeli wina nie leży po stronie pracownika, który na przykład przeinaczy nasze nazwisko lub serię dowodu osobistego, należy skontaktować się z odpowiednim organem administracyjnym. Po naniesieniu poprawki w urzędzie możemy ponownie składać wniosek o kredyt i ze spokojem oczekiwać na rozpatrzenie wniosku.

4. Zajęcie komornicze na rachunku

Wśród wielu z nas wciąż panuje przekonanie, że na niezapłacony mandat można przymknąć oko, bo i tak należność zostanie ściągnięta przy rozliczeniu PIT. Możliwe, że tak się stanie, możliwe jednak, że sprawa trafi na wokandę do sądu. Niezależnie od rozwiązania, przez cały ten czas będziemy widnieli jako osoby z zajęciem komorniczym na rachunku bankowym. Taka klauzula zostaje nadana w przypadku przeterminowania zobowiązania za, przykładowo, jazdę autobusem bez biletu, zaparkowanie auta w niedozwolonym miejscu czy niewywiązanie się z danin publicznych. Jeżeli dowiemy się, że na naszym koncie widnieje zajęcie komornicze, należy niezwłocznie uregulować zobowiązanie i porozmawiać z bankiem o możliwości usunięcia wpisu. Dobrym pomysłem jest wyrażenie czynnego żalu wobec urzędu w związku ze spóźnieniem z opłatą – pokażemy wtedy, że tak naprawdę nie mieliśmy złych intencji i jesteśmy skłonni do współpracy w każdym momencie.

Niezależnie od powodu odmowy udzielenia kredytu, nie powinniśmy rezygnować z naszych planów czy inwestycji. Zawsze warto dopytać pracownika banku, co było powodem odmowy oraz co ewentualnie możemy zrobić, by poprawić swoją pozycję potencjalnego kredytobiorcy. Gdy już się dowiemy, jakie przesłanki zaistniały przy negatywnej decyzji, zastosujmy się do instrukcji przedłożonej przez bank i spróbujmy ponownie złożyć wniosek. Pamiętajmy, że nie musimy ograniczać się wyłącznie do jednego banku – spróbujmy w kilku różnych, a gdy dostaniemy pozytywną decyzję od co najmniej jednego z nich, wybierzmy ten bank, którego oferta bardziej dopasowuje się do naszych potrzeb.