Podatek od prywatnej pożyczki

Expander kredyt hipoteczny

Pożyczanie pieniędzy od znajomych czy rodziny zobowiązuje do zapłaty przez pożyczkobiorcę podatku od kwoty, jaką się wzbogacił. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych każda osoba, która uzyskała prywatną pożyczkę, tj. od osoby/firmy zajmującej się tego typu usługami, ma obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu PCC-3 w ciągu 14 dni od chwili zaistnienia zdarzenia czynność i odprowadzić podatek w wysokości 2% od pożyczonej kwoty. Rzecz jasna pożyczkę trzeba będzie zwrócić, zwykle z odsetkami pożyczkodawcy, niemniej jednak to pożyczkobiorca musi odprowadzić daninę na rzecz fiskusa.

Ustawodawca przewidział wyłączenia, umożliwiające jedynie obowiązek zgłoszenia, bez potrzeby opłacenia podatku. Tak więc, zgodnie z art. 9 pkt 10 ww. ustawy zwolnione z opodatkowania będą:
– umowy zawierane między osobami z tzw. I grupy podatkowej (czyli małżonkowie, dzieci, pasierbowie, rodzice, zięć, synowa i rodzeństwo) o ile nie przekroczą kwoty pożyczek 9637 zł
– umowy zawierane między innymi osobami z grupy I podatkowej, jeśli ich łączna kwota nie przekroczy w ciągu 3 kolejnych lat 5000 zł od jednej osoby i do 25000 zł od wielu osób
– umowy zawierane pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami spółek kapitałowych
– pożyczki z zakładowych kas pracowniczych, funduszy czy związków zawodowych
– pożyczki pochodzące od firm, które nie posiadają przedstawicielstwa, siedziby i zarządu w Polsce, które prowadzą działalność związana z kredytowaniem i udzielaniem pożyczek.

KREDYTY HIPOTECZNE 2022

Oczywiście warunkiem zwolnienia jest dokonanie terminowego zgłoszenia czynności do organu podatkowego. Jeśli nie dopełnimy obowiązku, to mogą nam grozić surowe kary finansowe. Jedynie pierwszy przypadek, tj. pożyczka od najbliższej rodziny do kwoty 9637 zł nie wymaga zgłoszenia. Jeśli wartość pożyczek przekroczy tę sumę, należy dokonać zgłoszenia, a z podatku będziemy w całości zwolnieni. Warto podkreślić, że do takich czynności należy przedstawić w urzędzie dowód pożyczki (umowa, przelew itp.).

Warto o tym pamiętać, gdyż aby skorzystać z ulgi należy dopełnić wszelkich wskazanych ustawowo formalności (zgłoszenie, dowody).

Najpopularniejsze ogłoszenia:
Bankowe kredyty bez zaświadczeń
Pośrednictwo kredytów hipotecznych
Doradztwo kredytowe dla firm
Bezpłatne doradztwo finansowe

Expander kredyt hipoteczny