Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to forma finansowania, która odnosi się do zobowiązań finansowych udzielanych przez instytucje kredytowe konsumentom – osobom fizycznym, które zaciągają te zobowiązania na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą …